เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ธรรมนัส" สั่งชป.เดินหน้าก่อสร้าง ประตูระบายน้ำสมุน แก้แล้งชาวเมืองน่าน


19 พ.ค. 2567, 14:57"ธรรมนัส" สั่งชป.เดินหน้าก่อสร้าง ประตูระบายน้ำสมุน แก้แล้งชาวเมืองน่าน
วันนี้ ( 19 พ.ค.67 ) ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่พบปะประชาชนและเกษตรกรชาวเมืองน่าน พร้อมเปิดเวทีรับฟังปัญหาต่างๆ จากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวม

จากนั้น รมว.ธรรมนัสฯ และคณะ ได้เดินทางไปยังจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยมีนายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปโครงการฯ สำหรับพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ กรมชลประทาน ได้วางแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุนพร้อมแก้มลิงและระบบส่งน้ำ รวมทั้งจัดทำแผนขุดลอกแก้มลิงหลงส้มป่อย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 3,000 ไร่ รวมทั้ง ยังเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.