เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เลขา กกต. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่รับสมัครคัดเลือก สว. 20-24 พ.ค.นี้


19 พ.ค. 2567, 14:31เลขา กกต. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่รับสมัครคัดเลือก สว. 20-24 พ.ค.นี้
วันนี้ ( 19 พ.ค.67 ) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลืองตั้ง (กกต.) กล่าวในการลงพื้นที่สำนักงานเขตคันนายาว และสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดเตรียมสถานที่รับผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม นี้ ว่า การจัดเตรียมสถานที่ของสำนักงานเขตทั้งสองแห่งเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน อาจมีความแตกต่างกันบ้างในข้อจำกัดของสถานที่ แต่ในภาพรวมนั้นถือมีความพร้อม เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพและมีความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการเลือกตั้ง สว. อย่างถ่องแท้ เชื่อว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการให้การเลือกตั้ง สว. ในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เพียงแค่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่ยังรวมถึงสำนักงานเขตอื่น ๆ และที่ว่าการอำเภอทั้ง 928 แห่งทั่วประเทศ 

ในส่วนของมาตรการด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตเพื่อขอคะแนน นั้น นายแสวง กล่าวว่า ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรา 34 ในรัฐธรรมนูญ คือห้ามมิให้หาเสียงและแนะนำตัว เพื่อความเสมอภาคในการแข่งขัน สุจริต และเที่ยงธรรม อย่างไรก็ดี ผู้สมัครยังสามารถนำข้อมูลจากแบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. 3) ไปเผยแพร่ตามโซเชียลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สมัครท่านอื่นหรือประชาชนเข้าถึงได้ และหลังจากปิดรับสมัครในวันที่ 24 พฤษภาคม กกต. จะเปิดเผยข้อมูลผู้สมัครใน 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ กกต. www.ect.go.th กับ แอปพลิเคชั่น SMART VOTE / หากประชาชน พบเห็นพฤติการณ์ที่ส่อทุจริต ไม่เที่ยงธรรม หรือ สว. คนใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือกระทำการใดที่เกินกว่าการแนะนำตัว สามารถส่งข้อมูลให้ กกต. ผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรด ซึ่งมีค่าตอบแทนสำหรับการแจ้งเบาะแสด้วย 

สุดท้ายนี้ มั่นใจว่าจะได้สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญและกรอบเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.