เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.1 มอบนโยบายปราบยาเสพติด แรงงานต่างด้าว สถานบริการ จ.ภูเก็ต


9 พ.ค. 2567, 16:51มท.1 มอบนโยบายปราบยาเสพติด แรงงานต่างด้าว สถานบริการ จ.ภูเก็ต
วันนี้ ( 9 พ.ค.67 ) เวลา 10.30 น. ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายกองใหญ่ อนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานมอบนโยบายการปราบปรามยาเสพติด แรงงานต่างด้าว สถานบริการ แก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต และปล่อยแถวการสนธิกำลังฝ่ายตำรวจ ทหาร และพลเรือน พร้อมขบวนรถในการปฏิบัติการกิจถัดระเบียบสังคมในพื้นที่ โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกองเอก อรรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกองเอก โสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

นายอนุทิน กล่าวว่า นโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลเป็นนโยบายที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทุกท่านในที่นี้จึงมีความสำคัญต่อเป้าหมายของนโยบายนี้ ซึ่งหมายถึงความสงบสุขและความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชน 

"ในการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ความสุจริต ความเป็นธรรม และความเอาจริงเอาจัง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นที่ตั้ง” พี่น้องประชาชนจะต้องรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจว่าจะพึ่งพาเราได้ เรื่องการทุจริตจะต้องไม่มี ไม่ว่าจะมีความพยายามอย่างไรจากผู้มีอิทธิพล เรามากำจัดภัย และจะต้องไม่เป็นภัยแฝงเสียเอง ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานเดียวกัน คือเอาจริงเอาจังกับเป้าหมาย และโปร่งใสสุจริต ในทุกขั้นตอน" นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติม

นายอนุทิน ยังได้กล่าวอีกว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นเหมือนประตูสำคัญในการรับแขกของประเทศ และความประทับใจที่ผู้มาเยือนจะได้รับจากจังหวัดภูเก็ตนั้น จะเป็นแรงดึงดูด ที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งแรงดึงดูดนี้ นอกจากจะสร้างได้ด้วยแหล่งท่องเที่ยว ผู้คน และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แล้ว เรื่องของ “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งถ้าขาดไป ความสำเร็จอื่น ๆ ก็จะไม่มีความหมายเกิด

"ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจของท่าน และให้สิ่งนี้เป็นกำลังใจ ให้ท่านได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและภาคภูมิใจ ใช้กฎหมายอย่างสุจริตให้ความเป็นธรรมใครที่จะเอาเปรียบประชาชนของเราเพราะประชาชนของเรา ขอขอบคุณทุกท่าน ตนขอให้คำยืนยัน ว่าคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย จะสนับสนุนภารกิจของท่านให้ให้มีควาสำเร็จทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้พี่น้องชาวต่างชาติมารังแกพี่น้องประชาชนของ เราต้องช่วยกันบังคับใช้กฎหมายอำนวยความเป็นธรรม เพื่อปกป้องประชาชนของเรา และรักษาเกียรติยศประชาชนของเรา" นายอนุทิน กล่าวในช่วงท้าย

ด้าน นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า จากแนวนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัย โดยการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ลักลอบครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การลักลอบให้บริการสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ การค้ามนุษย์ การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการกระทำผิดทางเพศ ปัญหาสังคม และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่โดยเร่งด่วนอย่างรวดเร็ว

"จังหวัดภูเก็ตได้สนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีการจัดตั้ง “ชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัดและระดับอำเภอ” โดยบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมกับ “ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง” และ “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด” เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วน นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในวันนี้ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนธิกำลังบูรณาการทำงานร่วมกัน 550 นาย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.