เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"อนุทิน" ไม่กังวลหาก "กัญชา" กลับสู่บัญชียาเสพติด ชี้ยึดหลักกฎหมายเป็นที่ตั้ง


9 พ.ค. 2567, 14:36"อนุทิน" ไม่กังวลหาก "กัญชา" กลับสู่บัญชียาเสพติด ชี้ยึดหลักกฎหมายเป็นที่ตั้ง
วันนี้ ( 9 พ.ค.67 ) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เตรียมถอดถอนกัญชา ให้กลับสู่บัญชียาเสพติด ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขต้องหาข้อมูลมา เพราะที่ผ่านมาการประกาศให้กัญชาพ้นจากบัญชียาเสพติด เป็นการประกาศโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งก่อนที่จะได้ข้อสรุปในการถอดออกจากบัญชียาเสพติดนั้น ก็ต้องผ่านความเห็นของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการอยู่ ซึ่ง ณ ขณะนั้นการประกาศปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดมีการระบุเหตุผลและเงื่อนไขไว้ชัดเจน หากจะถอดถอน และให้กลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ และเหตุผล ผลการทดสอบ ทดลองทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์มารองรับ สนับสนุน และให้ทุกกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

พร้อมยืนยัน ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ไม่กังวล ตอนนี้ยังคงต้องให้กระทรวงสาธารณสุขศึกษา และหาข้อมูลมาสนับสนุน และนำเสนอให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  ซึ่งมติจะเป็นอย่างไรนั้น เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับ พร้อมยืนยันว่าข้อมูลที่ตนเองเสนอสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้อมูลที่มีคุณประโยชน์ แต่หากมีข้อมูลที่ดีกว่า และเชื่อถือได้ ก็ต้องรับฟัง

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.