เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สมศักดิ์" เผยกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เคาะเยียวยา 8 กรณี เหตุโกดังพลุระเบิดมูโนะ


19 เม.ย. 2567, 14:30"สมศักดิ์" เผยกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เคาะเยียวยา 8 กรณี เหตุโกดังพลุระเบิดมูโนะ
วันนี้ ( 19 เม.ย.67 ) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้มีโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้พิจารณาเรื่องสำคัญ คือ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 8 กรณี วงเงินกว่า 3,181,269 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบเหตุ ประกอบด้วย 1.อนุมัติเงินเพิ่มเติม กรณีถังดับเพลิงระเบิดโรงเรียนราชวินิตมัธยม ให้แก่ผู้บาดเจ็บเพิ่มเติม 1 ราย จำนวน 15,000 บาท 2.จังหวัดสุโขทัย จังหวัดปราจีนบุรี ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากเหตุฟ้าผ่า ให้แก่ผู้เสียชีวิต 2 ราย จำนวน 210,000 บาท 3.จังหวัดสระบุรี ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากเหตุวาตภัย เพื่อซ่อมบ้านเรือน 1 หลัง จำนวน 15,700 บาท 4.จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรับความช่วยเหลือค่าวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย จากเหตุอัคคีภัย จำนวน 10 ราย เป็นเงินกว่า 1,705,569 บาท
 
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า 5.จังหวัดจันทบุรี ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากเหตุอัคคีภัย กรณีเสียชีวิต 1 ราย จำนวน 80,000 บาท 6.จังหวัดยโสธร จันทบุรี ขอนแก่น และปัตตานี ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีเสียชีวิต จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 580,000 บาท 7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุวาตภัย ให้แก่ผู้เสียชีวิต 1 ราย จำนวน 80,000 บาท และ 8.จังหวัดนราธิวาส ขอรับความช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บเพิ่มเติม จากเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด และเกิดอัคคีภัย ในตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก ให้แก่ผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ สูญเสียตาซ้ายข้างเดียว 1 ราย เป็นเงิน 495,000 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ได้เห็นชอบอนุมัติทั้ง 8 กรณี พร้อมเร่งเดินหน้ามอบเงินเยียวยาตามขั้นตอนต่อไป
 
“ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาตามที่จังหวัดนราธิวาส ขออนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด ในตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือฯ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ เป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย จำนวน 649 หลัง จำนวนเงิน 107 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 แต่ทางจังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขออนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ เพราะตามระเบียบ เงินกองทุนจะนำไปใช้ได้แต่เฉพาะค่าซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด แต่ในจำนวน 649 หลัง มีทั้งบ้านตนเอง 493 หลัง บ้านเช่า 147 หลัง สถานที่ละหมาด 2 หลัง สถานศึกษาปอเนาะ 3 หลัง มัสยิด 1 หลัง โรงงาน 1 หลัง และโกดัง 2 หลัง ซึ่งที่ประชุมจึงได้เห็นชอบอนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินทั้งหมดได้ตามที่ขอรับการช่วยเหลือ” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.