เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ เผย ครม.เห็นชอบโครงการโคแสนล้าน ทดลองนำร่องบางจังหวัดก่อนขยายผล


18 เม.ย. 2567, 14:46นายกฯ เผย ครม.เห็นชอบโครงการโคแสนล้าน ทดลองนำร่องบางจังหวัดก่อนขยายผล
วันนี้ ( 18 เม.ย.67 ) เวลา 11.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเสนอเรื่องโครงการโคแสนล้านนำร่อง ให้ใช้นำทดลองในบางจัดหวัดก่อนและรายงานผลให้ ครม. ทราบก่อนขยายตัวไปยังจังหวัดอื่น ๆ โดยกำหนดเงื่อนไขในการทำโครงการที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเสนอโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นผู้ให้กู้กับสมาชิกกองทุนโดยตรงและให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ซื้อแม่โคจากตลาดหรือฟาร์มในพื้นที่ไม่ใช่รัฐซื้อแจก ตรงส่วนนี้ได้มีข้อเสนอของทางรัฐมนตรีบางท่านเข้ามา โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการฯ ได้รับทราบและจะรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
 
นอกจากนี้ นายกฯ กล่าวต่อไปว่าที่ประชุม ครม. ได้มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3.75 ล้านล้านบาท ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ

พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ดูแลเรื่องความสะอาดบ้านเมืองให้ดูสะอาด เนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.