เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองโฆษกฯ ส่งบทกลอน อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์วันขึ้นปีไทย พร้อมย้ำ รบ. ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว


13 เม.ย. 2567, 12:30รองโฆษกฯ ส่งบทกลอน อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์วันขึ้นปีไทย พร้อมย้ำ รบ. ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว
วันนี้ (13 เมษายน 2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาอวยพร เนื่องในวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2567 

“จากดวงใจที่เป็นห่วงอยู่ไม่ห่างการเดินทางทุกแห่งหนตำบลไหนทุกย่างก้าวขึ้นลงจงปลอดภัยขอชาวไทยเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” นางรัดเกล้า กล่าว 

 นางรัดเกล้า กล่าวว่าวันที่ 13 เมษายนของทุกปีถือว่าเป็นวันครอบครัว รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญ กับสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวคนไทยที่มีเอกลักษณ์มีญาติพี่น้องเป็นครอบครัวใหญ่   นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) หนึ่งในนั้นคือเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.