เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ เปิดทำเนียบทำบุญ พร้อมให้ขรก.-สื่อ-จนท.รดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์


11 เม.ย. 2567, 11:47นายกฯ เปิดทำเนียบทำบุญ พร้อมให้ขรก.-สื่อ-จนท.รดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์
วันนี้ ( 11 เม.ย.67 ) เวลา 09.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลและสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ข้าราชการฝ่ายการเมือง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในทำเนียบรัฐบาล เข้าร่วมงาน 

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงตึกภักดีบดินทร์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์สวดอนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพร ประธานสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ผู้เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีกราบลาพระรัตนตรัย เสร็จพิธีสงฆ์

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้แทนกล่าวขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรม ของชาติไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวอำนวยพรและขอชื่นชมสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์นี้ขึ้นมา เพื่อให้เรารู้ว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย เป็นวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามของคนไทยทุกคน และในโอกาสนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีกำลังใจในการทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองที่ต้องการความช่วยเหลือจากการทำงานของทุกคน  ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีต่อ ๆ ไป

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้สรงน้ำพระพุทธรูป และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ผู้ร่วมงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ด้วย

สำหรับการจัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ครั้งนี้ ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ จำนวน 10 รูปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประกอบด้วย สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร และพระธรรมวชิรเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.