เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้แทนการค้าไทย หารือสภาส่งเสริมการค้าฯ มณฑลกวางตุ้ง ชี้ไทยเป้าหมายสำคัญการค้า-ลงทุนของจีน


8 เม.ย. 2567, 17:10ผู้แทนการค้าไทย หารือสภาส่งเสริมการค้าฯ มณฑลกวางตุ้ง ชี้ไทยเป้าหมายสำคัญการค้า-ลงทุนของจีน
วันนี้ ( 8 เม.ย.67 ) ณ สำนักงานสภาส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศจีน ประจำมณฑลกวางตุ้ง ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย พบหารือ Mr. Qiu Zhaoxian Vice President of CCPIT Guangdong และคณะผู้บริหารระดับสูงของสภาส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศจีน ประจำมณฑลกวางตุ้ง (The China Council for the Promotion of International Trade Guangdong Committee: CCPIT Guangdong)

ผู้แทนการค้า เปิดเผยว่า มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลผู้นำด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศของจีนและระดับโลก โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงที่สุดในจีนติดต่อกัน 38  ปี มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ของจีนติดต่อกันมาเป็นปีที่ 35 ซึ่งเมื่อปี 2566 มี GDP สูงถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 4 เท่าตัวของ GDP ไทย ทั้งนี้ การค้าระหว่างประเทศของมณฑลกวางตุ้งในปี 2566 ขยายตัวได้น้อย แต่ยังคงเป็นมณฑลที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมากเป็นอันดับที่ 1 ของจีน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีน 

สำหรับสถานการณ์การค้าไทยกับกวางตุ้ง คิดเป็นร้อยละ 24.15 หรือเกือบ 1 ใน 4 ของการค้าไทย - จีนทั้งหมด โดยมณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่มีมูลค่าการค้ากับไทยมากที่สุด สินค้าที่มณฑลกวางตุ้งนำเข้าจากไทย ได้แก่ อุปกรณ์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ 34,019 ล้านหยวน (4,80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผลไม้ 15,240 ล้านหยวน (2,157 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเครื่องจักร 14,301 ล้านหยวน (2,019 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสินค้าที่มณฑลกวางตุ้งส่งออกไปไทย ได้แก่ อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องจักร และยานพาหนะ เป็นต้น

“ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือไทย - จีน โดยจีนพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทประเทศจีนจากมณฑลกวางตุ้งเข้าไปลงทุนธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัททำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา การลงทุนด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ เป็นต้น ทั้งนี้ ทางจีนย้ำว่า ประเทศไทยเป็นเป้าหมายการค้าการลงทุนที่สำคัญของจีน ยินดีที่จะส่งเสริมจับคู่ธุรกิจให้มีความสอดคล้องกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยหวังให้รัฐบาลของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งทางรางความเร็วสูงเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าสินค้าเกษตรได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น” ผู้แทนการค้า กล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.