เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมการจัดหางาน รับสมัครคนทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุดกว่าแสนบาท


4 เม.ย. 2567, 09:37กรมการจัดหางาน รับสมัครคนทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุดกว่าแสนบาท
วันนี้(4 เม.ย. 67) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท COD Resorts Limited ซึ่งประกอบกิจการด้านโรงแรมรีสอร์ทครบวงจร (คาสิโน ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สวนน้ำ) จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 32 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเชฟ เชฟเดอปาร์ตี หัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า ผู้บริหารฝ่ายขาย เดมี เชฟเดอปาร์ตี บัตเลอร์ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานนวดสปา คอมมิส พนักงานอำนวยความสะดวก พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานล้างจาน และพนักงานทำความสะอาด อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 44,709 – 142,784 บาทโดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปมาเก๊า และตั๋วขากลับหากทำงานครบตามสัญญาจ้าง และจัดอาหารให้ระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสนับสนุนค่าที่พัก 6,000 เหรียญมาเก๊าต่อปี มีประกันสุขภาพและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ toea.doe.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ


สำหรับการรับสมัครครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ กำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ "ข่าวประกาศรับสมัคร" หรือ Facebook : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.