เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รัฐบาล" เชื่อมั่นวิสัยทัศน์นายกฯ “Ignite Thailand” เร่งเจรจาเพิ่มขีดความสามารถให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบิน “Aviation Hub”


1 เม.ย. 2567, 08:20"รัฐบาล" เชื่อมั่นวิสัยทัศน์นายกฯ “Ignite Thailand” เร่งเจรจาเพิ่มขีดความสามารถให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบิน “Aviation Hub”
วันที่ 1 เมษายน 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางการบิน “Ignite Thailand” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่กำหนดแผนงานให้ไทยเป็นศูนย์กลางใน 8 ภาคส่วนหลัก ภายในปี 2573  
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตามวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรี หารือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการบินอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยได้มีการหารือ 3 ฝ่าย ไทย-ลาว-จีน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการเปิดเส้นทางบินใหม่ รองรับความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเป็น 2 แสนเที่ยวบินต่อปี (คาดการณ์โดยวิทยุการบิน) โดยนอกจากจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นทางเลือกให้สายการบินจากทั่วโลก สามารถบินผ่านเส้นทางการบินนี้ รวมทั้งยังจะเป็นการสร้างโอกาส สร้างอนาคต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้กับคนในประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยและสืบเนื่องจากการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศฉบับใหม่ระหว่างไทยและศรีลังกา ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การบริการทางอากาศระหว่างทั้งสองประเทศ สิทธิทางการบิน ความปลอดภัย ศุลกากร ฯลฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ส่งผลสำคัญทำให้ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 การบินไทยได้เริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างกรุงเทพฯ - โคลัมโบ ทำการบินทุกวัน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพื่อพานักท่องเที่ยว และทำให้การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันสะดวกสบายและใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การบินไทยยังจะทำการบินใน 61 เส้นทางบินทั่วโลก เพิ่มความถี่เที่ยวบินรองรับการเดินทาง เริ่ม 31 มีนาคม - 26 ตุลาคม 2567 นี้ โดยเที่ยวบินกรุงเทพฯ – โคลัมโบ ก็เป็น 1 ใน 61 เส้นทางนี้ ทำให้เป็นอีกปัจจัยในความพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย 2024


“ด้วยศักยภาพทางภูมิศาสตร์สำคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และจุดแข็งด้านการบริการการบิน รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่มีแนวทางอย่างชัดเจนของนายกรัฐมนตรี เชื่อได้ว่าไทยจะก้าวเป็นศูนย์กลางการบิน ศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่งสินค้า ไปยังทั่วโลก ทำให้ไทยเป็นจุดหมายสำคัญ ดึงดูดคนทั่วโลกให้เดินทางเข้ามาอยู่อาศัย มาเที่ยว มาทำงาน เพิ่มโอกาส สร้างอนาคต กระตุ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้า” นายชัย กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.