เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สธ. เข้าควบคุม “โควิด-19” ในเรือนจำประจวบคีรีขันธ์ หลังพบผู้ติดเชื้อ พร้อมเข้มมาตรการป้องกันโรค


30 มี.ค. 2567, 11:57สธ. เข้าควบคุม “โควิด-19” ในเรือนจำประจวบคีรีขันธ์ หลังพบผู้ติดเชื้อ พร้อมเข้มมาตรการป้องกันโรค
วันนี้ (30 มีนาคม 2567) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นพ.วรา เศลวัฒนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีพบการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อนในเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้เข้าดำเนินการควบคุมป้องกันโรคทันที ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค โดยเริ่มจากพบผู้ต้องขัง​หญิง​อายุ ​35 ปี มีประวัติล้างไต​ทาง​หน้าท้องเป็น​ประจำ มีอาการ​หายใจ​เหนื่อย​ ไอ มีน้ำมูก​ ส่งเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ตรวจ ATK พบผลเป็นบวก จัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง เนื่องจากมีโรคประจำตัว ได้ให้การรักษาตามแนวเวชปฏิบัติ ขณะเดียวกันได้มีการตรวจ ATK คัดกรองผู้ต้องขังชายเปลี่ยนเรือนจำ พบผลบวก 1 ราย
 นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า เรือนจำเป็นสถานที่รวมกลุ่มคนและมีความแออัด จึงมีความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ ได้ง่าย เมื่อตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 จึงได้แจ้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เข้าสอบสวนควบคุมโรค โดยตรวจคัดกรองผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำทุกราย เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 แบ่งเป็น ผู้ต้องขัง 1,906 ราย (ชาย 1,666 ราย หญิง 240 ราย) พบผู้มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์สงสัย 500 ราย ตรวจคัดกรอง ATK พบผลบวก 70 ราย (ชาย 46 ราย หญิง 24 ราย) และตรวจเจ้าหน้าที่ 85 ราย พบผลบวก 9 ราย รวมพบติดเชื้อทั้งหมด 79 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวอาการน้อย


สำหรับมาตรการควบคุมโรคภายในเรือนจำ ได้คัดแยกกลุ่มผู้ป่วยไว้ในอาคารหรือห้องแยกจากผู้ต้องขังอื่นเป็นเวลา 5 วัน เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาสายพันธุ์/ตรวจหาเชื้อสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ หากพบผู้ป่วยอาการรุนแรงขึ้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาล งดเว้นกิจกรรมรวมกลุ่ม และใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล คือ สวมหน้ากากอนามัยทุกราย ล้างมือบ่อยๆ และให้ทำความสะอาดเรือนจำทุกวัน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK 400 ชุด หน้ากากอนามัย 2 ลัง ส่วนโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง ชุดป้องกันส่วนบุคคคล (PPE) และยารักษาโรคเบื้องต้น ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) บริหารจัดการโควิด 19 ในเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.