เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รัฐบาล" กระตุ้นส่งเสริมการลงทุนจัดงานมหกรรมดนตรี และเทศกาลนานาชาติ จุดประกายให้ไทยเป็นเป้าหมายการจัดงานระดับโลก


29 มี.ค. 2567, 09:16"รัฐบาล" กระตุ้นส่งเสริมการลงทุนจัดงานมหกรรมดนตรี และเทศกาลนานาชาติ จุดประกายให้ไทยเป็นเป้าหมายการจัดงานระดับโลก
วันนี้ (29 มีนาคม 2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า จากความสำเร็จด้านการลงทุน ซึ่งรัฐบาลได้แถลงผลความสำเร็จจากการดำเนินการอย่างมียุทธศาสตร์ดังกล่าว ทำให้ 6 เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาล เอกชนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 2566 กว่า 8.5 แสนล้านบาท สูงสุดในรอบ 9 ปี รัฐบาลยังดำเนินการเพื่อดึงดูดการลงทุน การจัดกิจกรรมระดับโลก โดยที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ด BOI) เห็นชอบให้เปิดการส่งเสริมการลงทุนใน “กิจการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ” เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานระดับโลก (World Class Events) และเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวของภูมิภาค (Tourism Hub)โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ภายหลังจากที่ หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานผู้แทนการค้าไทย และ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้แถลงถึงผลการดำเนินงานของรัฐบาลด้านการลงทุนและความร่วมมือกับภาคเอกชนต่างชาติเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 โดยได้ชี้แจงว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา การเดินทางของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แม้ว่าจะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการ หรือการเดินทางเพื่อร่วมประชุมระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรีได้พบปะหารือกับบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 60 แห่ง นายกรัฐมนตรีใช้ทุกโอกาสในการเจรจาด้านความร่วมมือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆ ร่วมเวทีสำคัญระดับโลก นำเสนอวิสัยทัศน์ ตลอดจนจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจและจับคู่ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ และพบภาคธุรกิจต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ชักชวนการลงทุน และกระชับความร่วมมือกับประเทศไทย 


โดยในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนใน “กิจการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ” รัฐบาลได้สนับสนุนให้ปลดล็อคข้อจำกัด ความท้าทายของการจัดงานมหกรรมดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติจะต้องเป็นงานมหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่องาน เช่น รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน อำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับศิลปินและบุคลากรต่างชาติที่เข้ามาจัดงาน ผ่านศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service) ที่เกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของ BOI สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงแรงงาน เชื่อมั่นว่าจะ ดึงดูดการจัดกิจกรรมระดับโลก ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดมหกรรมเทศกาลนานาชาติ สร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจได้มหาศาล

“นายกรัฐมนตรีดำเนินการทำงานอย่างมีแผน พัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างภายในที่พร้อมเติบโตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เจรจาดึงดูดการลงทุน ต่อเนื่องปูทางมายังการอำนวยความสะดวก ยกระดับมาตรการภายในส่งเสริม อำนวยความสะดวกให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานระดับโลก (World Class Events) และเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวของภูมิภาค (Tourism Hub) และมุ่งมั่นจะดำเนินการต่อไป ตามที่ท่านนายกฯ ได้ประกาศวิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 8 ด้าน เพื่อยกระดับให้ไทยก้าวเป็นที่ 1 ของภูมิภาค” นายชัย กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.