เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รัฐบาล" เดินหน้าช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง


23 มี.ค. 2567, 09:10"รัฐบาล" เดินหน้าช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
วันที่ 23 มี.ค. 67 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเสมอภาค
 น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พยายามพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่เป็นผู้เสียหายและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิที่ไม่ใช่ผู้กระทำผิด โดยมีเป้าหมายที่พร้อมยืนเคียงข้างผู้บริสุทธิ์และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม โดยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา ให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

 


“รัฐบาลไม่อยากเห็นเหยื่ออาชญากรรม เหตุการณ์ร้าย ๆเหล่านั้น ไม่ควรจะเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษ หรือเอาทรัพย์สิน หรือความเสียหาย กลับคืนมามาให้ผู้เสียหายและเหยื่อให้ได้ นายกรัฐมนตรี จึงมีนโยบายเพื่อยกระดับในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคม“ น.ส.เกณิกา กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.