เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รัฐบาลหนุนซีรีย์วาย-ยูริ จุดประกายนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล


20 มี.ค. 2567, 16:05รัฐบาลหนุนซีรีย์วาย-ยูริ จุดประกายนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
วันนี้ ( 20 มี.ค.67 ) เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และผู้บริหาร ผู้จัดทำและนักแสดงซีรีย์วายและยูริ คือ คุณกฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้บริหารบริษัท Be on Cloud ผู้จัดทำซีรีส์วายเรื่อง “SHINE” และคุณศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ผู้บริหารบริษัท Idol Factory ผู้จัดทำซีรีส์วายเรื่อง “ปิ่นภักดิ์” เข้าพบ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและแสดงศักยภาพในการจุดประกายนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล โดยมีนักแสดงนำของทั้งสองเรื่อง คือ มาย (นายภาคภูมิ ร่มไทรทอง) อาโป (นายณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์)  ฟรีน (นางสาวสโรชา จันทร์กิมฮะ)   และ เบคกี้ (นางสาวแพทรีเซีย อาร์มสตรอง)  เข้าร่วมด้วย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุป ดังนี้
 
นายกฯ รองนายกฯ นพ.สุรพงษ์ฯ พร้อมผู้บริหารซีรีส์วายและยูริ รวมทั้งนักแสดงนำทั้งสองเรื่องได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ และแสดงศักยภาพการใช้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ X ซีรีส์วาย ในการจุดประกายการนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการแสดงทิศทางการใช้ซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการนำศักยภาพที่หลากหลายด้านที่ไทยมีอยู่มาเผยแพร่และนำเสนอผ่านซีรีย์เรื่องดังกล่าวให้ชาวไทยและต่างประเทศได้รับรู้และรู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการนำเสนอผ่านซีรีย์ในลักษณะดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของไทยและสามารถดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและฐานราก รวมถึงส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย
 
พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาพบกับ คุณปอนด์ ผู้บริหาร Be on Cloud เจ้าของซีรีย์เรื่อง SHINE / คุณเซนส์ ผู้บริหาร Idol Factory เจ้าของซีรีย์เรื่อง ปิ่นภักดิ์/ และน้อง ๆ นักแสดงนำ น้องมาย น้องอาโป น้องฟรีน และน้องเบคกี้ ที่มาช่วยกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมิติใหม่ด้วยซีรีส์ดังกล่าว  ทั้งนี้ นายกฯ ได้ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี รวมถึงผู้บริหาร ผู้จัดทำและนักแสดงซีรีย์วายและยูริทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้กับรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการทำงานร่วมกันครั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงและร่วมทำงานกับรัฐบาล เพราะรัฐบาลเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งที่เป็นคนมีชื่อเสียงหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนายกฯ ได้ย้ำว่านอกจากการที่จะนำเรื่องของอาหาร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มานำเสนอผ่านซีรีย์แล้ว ขอให้นำศักยภาพด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทยนำเสนอเผยแพร่ผ่านซีรีย์เรื่องดังกล่าวให้คนได้รู้จักมากขึ้นด้วย สำหรับการทำงานร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะมาช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาติ สอดคล้องกับนโยบายนายกฯ และรัฐบาล ในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเวลานี้ประเทศไทยเราเปิดแล้ว ไม่มีเวลาไหนที่จะดีไปกว่าเวลานี้ในการมาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการทำกิจกรรมอื่น ๆ และการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย ซึ่งทุกคนถือเป็นอีกกลไกที่สำคัญที่ช่วยกันทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.