เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)​ครม.เคาะแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.ระดับสูงกระทรวงต่างประเทศ 8 ตำแหน่ง


3 มี.ค. 2567, 16:34​ครม.เคาะแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.ระดับสูงกระทรวงต่างประเทศ 8 ตำแหน่ง
วันนี้ ( 3 มี.ค.67 ) ​นายคารม  พลพรกลาง  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  (3 มีนาคม 2567) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 67  ซึ่งอยู่ระหว่างการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

1.นายรุจ ธรรมมงคล ตำแหน่งเดิม อธิบดีกรมการกงสุล  ตำแหน่งใหม่ที่แต่งตั้งในครั้งนี้  เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก

2.นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ ตำแหน่งเดิม  อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  ตำแหน่งใหม่ที่แต่งตั้งในครั้งนี้  อธิบดีกรมการกงสุล

3.นางสาวศศิริทธิ์  ตันกุลรัตน์  ตำแหน่งเดิม อธิบดีกรมพิธีการทูต  ตำแหน่งใหม่ที่แต่งตั้งในครั้งนี้ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

4.นายจักรกฤดิ  กระจายวงศ์ ตำแหน่งเดิม  เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  ตำแหน่งใหม่ที่แต่งตั้งในครั้งนี้   อธิบดีกรมพิธีการทูต

5.นายพลพงศ์  วังแพน ตำแหน่งเดิม รองอธิบดีกรมอาเซียน  ตำแหน่งใหม่ที่แต่งตั้งในครั้งนี้ อธิบดีกรมอาเซียน

6.นายวัฒนวิทย์  คชเสนี  ตำแหน่งเดิม รองธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ตำแหน่งใหม่ที่แต่งตั้งในครั้งนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

7.นางสาวกษมา  สืบวิเศษ  ตำแหน่งเดิม อัครราชทูต  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  ตำแหน่งใหม่ที่แต่งตั้งในครั้งนี้  เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง

8.นายภูบดี ลออเงิน ตำแหน่งเดิม  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  ตำแหน่งใหม่ที่แต่งตั้งในครั้งนี้  เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.