เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง จ.ร้อยเอ็ด


2 มี.ค. 2567, 12:06นายกฯ ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง จ.ร้อยเอ็ด
วันนี้ (2 มีนาคม 2567) เวลา 09.45 น. ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยมีนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมคณะด้วย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
 นายกรัฐมนตรีรับฟัง One Map สรุปสถานการณ์น้ำ (เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์) จากนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน รวมทั้งรับฟัง แผนพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - อุทกภัย 1) โครงการสถานีสูบน้ำฝั่งซ้าย พร้อมระบบส่งน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด งบฯ 700 ล้านบาท พื้นที่ชลประทาน 32,000 ไร่  2) โครงการแก้มลิงหนองหิน งบฯ 30 ล้านบาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 800 ไร่ 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ งบฯ 360 ล้านบาท พื้นที่บรรเทาอุทกภัย 180,000 ไร่ และ 4) โครงการพนังกั้นน้ำชีฝั่งซ้าย กม.0+000 -18+000 พร้อมอาคาร งบฯ 270 ล้านบาท พื้นที่ป้องกันอุทกภัย 15,000 ไร่
 
ภายหลังการรับฟังรายงาน นายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความพร้อมของแหล่งเก็บน้ำต่าง ๆ มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อประชาชนหรือไม่ เพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะเข้าสู่ฤดูแล้ง จะต้องบริหารจัดการน้ำให้ดี ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตีย้ำว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก อาจจะดีหรือร้าย สิ่งที่สำคัญคือการบริหารจัดการ ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีจะทำให้รับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอมานั้นจะให้คณะทำงานเก็บข้อมูล และนำไปพิจารณาต่อไป
 
 


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้พบปะทักทายประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกล่าวขอบคุณชาวร้อยเอ็ดที่ให้กำลังใจในการทำงานและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้งได้ร่วมถ่ายภาพกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.