เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครูมานิตย์ ขอ คลัง-แบงก์ชาติ เร่งทบทวนปรับอัตราดอกเบี้ย ลดภาระปชช.


28 ก.พ. 2567, 15:31ครูมานิตย์ ขอ คลัง-แบงก์ชาติ เร่งทบทวนปรับอัตราดอกเบี้ย ลดภาระปชช.
วันนี้ ( 28 ก.พ.67 ) นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ มีอัตราที่สูง ว่าปัจจุบันเกิดความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ ของธนาคารพาณิชย์ จำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เนื่องจากเมื่ออัตราเงินกู้สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการที่กู้เงินมาลงทุนในธุรกิจจำเป็นต้องเพิ่มราคาสินค้าและบริการ ทำให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

ดังนั้นจึงขอให้กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เร่งหาแนวทางทบทวนการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขูดรีดแก่ประชาชน และควรหาแนวทางลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง เพื่อผู้บริโภคสามารถมีกำลังจับจ่ายใช้สอยได้ 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.