เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.รับทราบปรับวันพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบฯรายจ่าย 67 เร็วขึ้น


27 ก.พ. 2567, 15:14ครม.รับทราบปรับวันพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบฯรายจ่าย 67 เร็วขึ้น
วันนี้ ( 27 ก.พ.67 ) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (27 กุมภาพันธ์ 2567) มีมติรับทราบการปรับวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณรายงานว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 จึงมีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2567 ให้ปรับกำหนดวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

1.สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567 วาระที่ 2-3 เดิมกำหนดวันที่ 3-4 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 20-21 มีนาคม  2567

2.วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบฯ ปี พ.ศ. 2567เดิมกำหนดวันที่ 9-10 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 25-26 มีนาคม 2567

3.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบฯ  พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป เดิมกำหนดวันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 3 เมษายน 2567

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.