เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,229 ราย


24 ก.พ. 2567, 07:59โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,229 ราย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยระบุว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล(วาระเมษายน 2565) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น จำนวน 9,229 ราย ดังนี้ 

 อ่านรายละเอียด : https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/18954.pdfRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.