เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.ไฟเขียวต่ออายุวีซ่าฟรี "คาซัคสถาน" อีก 6 เดือน หลังยอดนทท.ทำนิวไฮ


20 ก.พ. 2567, 16:10ครม.ไฟเขียวต่ออายุวีซ่าฟรี "คาซัคสถาน" อีก 6 เดือน หลังยอดนทท.ทำนิวไฮ
วันนี้ ( 20 ก.พ.67 ) ​นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติคาซัคสถานเป็นกรณีพิเศษ และเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะสิ้นสุด โดยให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวออกไปอีกถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติของ ททท. ในช่วงวันที่ 25 กันยายน 2566 - 10 มกราคม 2567 มีนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานเดินทางมาประเทศไทยแล้วกว่า 68,824 คน และในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวคาซัคสถานเดินทางมาประเทศไทยกว่า 172,282 คน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เคยเดินทางเข้าประเทศไทย โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 75,080 บาท/คน/ครั้ง จึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง 

โดยยังได้มอบหมายหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกำกับติดตาม และประเมินผลกระทบจากการออกประกาศ มท. ฉบับนี้ภายหลังครบระยะเวลา 6 เดือน ที่ประกาศไว้ ทั้งนี้ หากมีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ ให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเสนอ ครม. พิจารณายกเลิกประกาศ มท. ดังกล่าวต่อไปได้

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.