เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เผย ม.ค.67 ต่างชาติลงทุนในไทยกว่า 7 พันล้าน ญี่ปุ่นเข้าวินอันดับ 1


16 ก.พ. 2567, 15:49เผย ม.ค.67 ต่างชาติลงทุนในไทยกว่า 7 พันล้าน ญี่ปุ่นเข้าวินอันดับ 1
วันนี้ ( 16 ก.พ.67 ) นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เดือนมกราคม 2567 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จำนวน 54 ราย เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 7,171 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย 172 คน ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง

ขณะที่การลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ ในเดือนมกราคม 2567 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 17 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 จำนวน 9 ราย มูลค่าการลงทุน 2,296 ล้านบาท เป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น จีน เกาหลี และประเทศอื่นๆ 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.