เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ราชกิจจาฯ ประกาศ! โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 3 รัฐมนตรีมหาดไทย เป็นกรณีพิเศษ


6 ม.ค. 2567, 05:25ราชกิจจาฯ ประกาศ! โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 3 รัฐมนตรีมหาดไทย เป็นกรณีพิเศษ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ชั้นยศนายกองใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และชั้นยศนายกองเอกเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน จะต้องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวม 3 ราย ดังนี้

1. ว่าที่นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็น นายกองใหญ่
2.ว่าที่กองเอก เกรียง กัลป์ตินันท์ เป็น นายกองเอก
3.ว่าที่นายกองเอก ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็น นายกองเอก

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.