เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"พวงเพ็ชร" ห่วง 219 วัดชายแดนใต้น้ำท่วม ติดตามช่วยเหลือเร่งด่วน


28 ธ.ค. 2566, 15:32"พวงเพ็ชร" ห่วง 219 วัดชายแดนใต้น้ำท่วม ติดตามช่วยเหลือเร่งด่วน
วันนี้ ( 28 ธ.ค.66 ) จากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี ที่ประสบปัญหาหนักสุดในรอบ 50 ปี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงคณะสงฆ์และวัดวาอารามที่อยู่ในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เร่งดำเนินการสำรวจและประสานช่วยเหลือโดยด่วน
 
จากการสำรวจวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด จำนวน 219 วัด พบว่ามีวัดที่ประสบภัย จำนวน 35 วัด  ซึ่งพื้นที่ จ.นราธิวาส มีจำนวนวัดที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด จำนวน 22 วัด จ.ยะลา จำนวน 53 วัด และ จ.ปัตตานี จำนวน 8 วัด มีจำนวนพระภิกษุและสามเณรผู้ประสบภัย จำนวน 94 รูป และแม่ชี จำนวน 2 คน ปัญหาที่ประสบเป็นน้ำท่วมขัง และน้ำท่วมสูงบริเวณวัดและเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน  ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้มีการสนับสนุนของใช้จำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคถวายทางวัดที่ประสบภัย ตามความห่วงใยของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 
“สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ครั้งนี้ ถือว่ามีความรุนแรงและพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน ซึ่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา ท่านนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการความร่วมมือกันช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในส่วนของวัดวาอารามและคณะสงฆ์ ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาสำรวจความเสียหายเร่งด่วน รวมทั้งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และยังดำเนินการประสานความช่วยเหลือไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาม สภากาชาดไทย และทางจังหวัด ซึ่งทางจังหวัดก็ได้จัดถุงยังชีพนำถวายและให้ความช่วยเหลืออื่นตามที่จำเป็น พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ พศจ. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด และให้รายงานอย่างต่อเนื่อง” นางพวงเพ็ชร กล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.