เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สุทิน" เล็งผลักดัน "มวยไทย-ดุริยางค์ทหาร" เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ต่อยอดสร้างมูลค่า


7 ธ.ค. 2566, 15:38"สุทิน" เล็งผลักดัน "มวยไทย-ดุริยางค์ทหาร" เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ต่อยอดสร้างมูลค่า
วันนี้ ( 7 ธ.ค.66 ) นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการสนับสนุน Soft Power ของกระทรวงกลาโหมว่า ขณะนี้ได้เล็งปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการสื่อสารของกระทรวง จากวิธีที่แข็ง (hard) เป็นวิธีที่ soft หรืออ่อนลงได้ รวมถึงกระทรวงกลาโหมมีบุคลากรด้านวัฒนธรรมจำนวนมาก มีนักมวยไทย มีเวทีมวยไทย มีการสนับสนุนอย่างครบวงจร นอกจากนั้น ยังมีจุดแข็งด้านดนตรี มีนักดนตรีที่มีความสามารถ ผลิตผลงานออกมาเป็นจำนวนมาก กระทรวงกลาโหมจึงสามารถผลักดัน Soft Power เหล่านี้ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประเทศ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผ่านการต่อยอดและประยุกต์ เช่น เล็งนำมวยไทยมาผสมผสานกับการฝึกทหารได้

นอกจากนี้ นายสุทิน กล่าวว่า ยังมีการหารือกับนักมวยที่มีชื่อเสียง เช่น บัวขาว บัญชาเมฆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนมวยไทยในนามกองทัพ เปลี่ยนมวยอาชีพ มวยไทย จาก Hard Power สู่ Soft Power

นายสุทิน กล่าวเสริมว่า ในบทบาทกองทัพจะเป็นผู้ผลิต Soft Power ผลิตผลงานออกมา แต่หน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงพาณิชย์ จะนำไปพัฒนาต่อยอดด้านการตลาด การจำหน่าย สร้างมูลค่าออกมาเป็นทรัพย์สิน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.