เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บิ๊กตู่" กำชับทุกหน่วยงานหนุน พัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย "ไทย-อินโดฯ-มาเลย์" ในทุกมิติ


16 ต.ค. 2562, 13:15"บิ๊กตู่" กำชับทุกหน่วยงานหนุน พัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย "ไทย-อินโดฯ-มาเลย์" ในทุกมิติ
วันนี้ ( 16 ต.ค.62 ) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia - Malaysia - Thai Growth Triangle: IMT-GT) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายนที่ผ่านมา ที่จังหวัดกระบี่

นายกรัฐมนตรี กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามผลการประชุมดังกล่าวต่อไป พร้อมรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผลการประชุมที่สำคัญมีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน ทั้งความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงทางกายภาพ โครงการที่แล้วเสร็จมี 9 โครงการ อาทิ การปรับปรุงด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านศุลกากรวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล อยู่ระหว่างดำเนินการมี 23 โครงการ อาทิ ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ท่าอากาศยานเบตงของไทย

นอกจากนั้ ทั้งสามประเทศยังจะมีความร่วมมือต่อกันใน 3 ด้านหลักคือ การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การท่องเที่ยว ที่จะมีการพัฒนากลยุทธ์การตลาดร่วมกัน อาทิ เส้นทางท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก ระหว่างสะตูล - ลังกาวี และผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ซึ่งได้ตกลงร่วมกันในการยอมรับมาตรฐานฮาลาลของแต่ละประเทศ

ความร่วมมือของอนุภูมิภาค IMT-GT นี้ ยังได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการรักษาสุขอนามัยทางมหาสมุทรและการพัฒนาภาคมหาสมุทรที่ยั่งยืน (Healthy Ocean and Sustainable Blue Economies) ด้วย

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.