เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ลงพื้นที่ อ.นากลาง จ.หนองบัวฯ ติดตามการดำเนินงานป้องกัน-แก้ปัญหายาเสพติด


3 ธ.ค. 2566, 15:18นายกฯ ลงพื้นที่ อ.นากลาง จ.หนองบัวฯ ติดตามการดำเนินงานป้องกัน-แก้ปัญหายาเสพติด
วันที่ ( 3 ธ.ค.66 ) เวลา 14.00 น. บ้านภูดินทอง ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน  Community Based Treatment หรือ CBTx เป็นการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้าน หรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่หน่วยงานทุกภาคส่วนและชุมชนจะเข้ามาดำเนินการร่วมกัน โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด และประชาชน ให้การต้อนรับ

ภายหลังรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับทุกคนที่หลุดพ้นจากการติดยาเสพติดได้

“คนเราก้าวผิดได้ แต่หากชุมชนเข้มแข็ง สามารถนำทุกคนกลับเข้าสู่สังคมอีก และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสามารถช่วยเหลือสังคม ทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ในการขับเคลื่อนสังคมของเราเดินไปในวันข้างหน้าได้ ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่สามารถเอาชนะยาเสพติดได้” นายกรัฐมนตรี ย้ำ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทักทายประชาชน เดินชมบูธนิทรรศการ แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางต่อไปยังหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจนในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.