เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"พีระพันธุ์" เผยครม.ไฟเขียวลดแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.นี้


31 ต.ค. 2566, 14:26"พีระพันธุ์" เผยครม.ไฟเขียวลดแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.นี้
วันนี้ ( 31 ต.ค.66 ) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เสนอเรื่อง การปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแกสโซฮอล์ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทาง ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังในเรื่อง การปรับลดภาษีสรรพสามิต ซึ่งแต่เดิม กระทรวงพลังงานได้เสนอแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแกสโซฮอล์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเสนอว่าจะปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแกสโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร แต่หลังจากที่ได้ไปทำงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับทราบจากกระทรวงการคลังว่า ภาษีสรรพสามิตไม่ได้แบ่งแยกสำหรับน้ำมันแกสโซฮอล์ 95 กับน้ำมันแกสโซฮอล์ 91 โดยเป็นอัตราเดียวกัน ถ้าลดราคาก็ต้องลดหมด ไม่ได้แยก ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นว่าไม่สามารถที่จะปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตลง 2.50 บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันเบนซินแกสโซฮอล์ทุกประเภทได้ จึงได้หาทางออกร่วมกัน ฉะนั้น จึงได้เสนอการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเบนซินแกสโซฮอล์ทั้ง 91 และ 95 ลงในอัตรา 1 บาทต่อลิตรเท่ากัน ซึ่งในส่วนของเบนซินแกสโซฮอล์ 91 ทางกระทรวงพลังงานโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะไปบริหารจัดการเพิ่มอีก 1.50 บาทต่อลิตร ให้เป็น 2.50 บาทต่อลิตรตามที่ได้เสนอไว้ ฉะนั้นส่วนที่ได้เพิ่มเติมมาคือแกสโซฮอล์ 95 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการคลังเสนอว่า ให้กระทรวงพลังงานไปบริหารจัดการเรื่องกองทุนน้ำมันต่อไป ซึ่งตนจะรับไปดำเนินการในส่วนที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุด

“การลดราคาน้ำมันแกสโซฮอล์ที่เสนอวันนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป รวมเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับการเริ่มลดราคาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้ผู้ค้าน้ำมันได้มีเวลาในการปรับสต็อกน้ำมันด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของแกสโซฮอล์ 91 ที่กระทรวงพลังงานโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไปบริหารจัดการเพิ่มอีก 1.50 บาทต่อลิตร นั้น จะพยายามทำให้ทันวันที่ 7 พฤศจิกายน” นายพีระพันธุ์ กล่าว 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.