เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กต. ขอคนไทยในอิสราเอล คิดให้รอบคอบกลับ-ไม่กลับไทย


21 ต.ค. 2566, 08:52กต. ขอคนไทยในอิสราเอล คิดให้รอบคอบกลับ-ไม่กลับไทย
กระทรวงการต่างประเทศ ขอคนไทยในอิสราเอลที่ยังตัดสินใจไม่กลับพิจารณาให้รอบคอบ ส่วนคนที่แจ้งชื่อไว้แล้วเปลี่ยนใจไม่กลับ โปรดแจ้งสถานทูตล่วงหน้า วันนี้มาถึงอีก 200 กว่าคน ขณะ กองทัพอากาศไปรับเที่ยวที่ 3 วันนี้

- คนที่แจ้งชื่อไว้แล้วเปลี่ยนใจไม่กลับ
- โปรดแจ้งสถานทูตล่วงหน้า
- กองทัพอากาศไปรับเที่ยวที่ 3 วันนี้
 กระทรวงการต่างประเทศแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินอพยพที่จะกลับถึงไทยในวันที่ 21 ต.ค.66 มีสายการบิน Arkia (IZ591) คาดว่าจะถึง ปทท. เวลา 14.05 น. จำนวนผู้ลงทะเบียน 214 คน, สายการบินSpice Jet (SG9011) คาดว่าจะถึงประเทศไทย เวลา 16.00 น. จำนวนผู้ลงทะเบียน 320 คน

นอกจากนี้ในวันที่ 21 ต.ค. 66 ยังจะมีเที่ยวบินอพยพของกองทัพอากาศเที่ยวที่ 3 ออกจากประเทศไทยเวลาประมาณ 13.30 น. โดยเที่ยวบินกองทัพอากาศดังกล่าว มีกำหนดกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 22 ต.ค. 66เวลาประมาณ 13.40 น. โดยจะนำแรงงานไทยจำนวน 140 คนกลับสู่ประเทศไทย ซึ่งในวันเดียวกัน จะมีเครื่องบินของสายการบิน El Al พาคนไทยเดินทางกลับอีกประมาณ 311 คนด้วย (รอยืนยันเวลาเดินทางถึง)


ส่วนตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 66 เป็นต้นไป ทางการไทยจะจัดเที่ยวบินตรงจากอิสราเอลมายังประเทศไทยวันละ 2 เที่ยวบิน และจากอิสราเอล-เมืองดูไบ อีก 1 เที่ยวบิน แล้วมีเที่ยวบินรับจากเมืองดูไบมายังประเทศไทย อีกทอดหนึ่ง ซึ่งแผนดังกล่าวจะทำให้สามารถอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลได้วันละกว่า 800 คน

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอร้องให้คนไทยในอิสราเอลที่ยังตัดสินใจไม่เดินทางกลับ พิจารณาให้รอบคอบ และขอให้แน่ใจว่าอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย อีกทั้งขอให้ผู้ที่เคยแจ้งชื่อไว้กับสถานทูตและเปลี่ยนใจไม่เดินทางกลับ โปรดแจ้งสถานทูตล่วงหน้า เพื่อให้การบริหารจัดการที่นั่งบนแต่ละเที่ยวบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ปิดโอกาสของท่านอื่นๆ ที่ประสงค์จะเดินทางกลับด้วย


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.