เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พิธีรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2ระหว่าง พลเอก สวราชย์ แสงผล กับ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ


6 ต.ค. 2566, 12:13พิธีรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2ระหว่าง พลเอก สวราชย์ แสงผล กับ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66 เวลา 0939 น. กองทัพภาคที่ 2 ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา โดยได้กระทำพิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เสร็จแล้วเดินทางมายังบริเวณพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี โดยขึ้นแท่นรับการเคารพจากผู้ร่วมพิธีฯ ผู้อำนวยการกองกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านเดิม) กล่าวมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา และได้ส่งมอบธงประจำหน่วย พร้อมทั้งเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ แก่ แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) ต่อจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) จึงกล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา เสร็จแล้วทั้ง 2 ท่าน จึงขึ้นแท่นรับการเคารพจากหมู่ธงเกียรติยศ จัดจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 83 หมู่ธง มีข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมในพิธีฯทั้งนี้ พลเอก สวราชย์ แสงผล หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากกำลังพลทุกนายของกองทัพภาคที่ 2 รวมทั้งครอบครัวที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ในทุกภารกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ สามัคคี ด้วยไมตรีจิต และมิตรภาพ จนทำให้ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกๆ ภารกิจ จึงขอขอบคุณเพื่อนทหารทุกนาย สำหรับแม่ทัพภาคที่ 2 ท่านใหม่ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพภาคที่ 2 ด้วยความมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ มาโดยตลอด ผมจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถนำกองทัพภาคที่ 2 ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามเต็มความภาคภูมิ สร้างความรักความสามัคคี และอุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพ ตลอดไป


ด้าน พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ พลเอก สวราชย์ฯ ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ในครั้งนี้ และพร้อมที่จะปฏิบัติราชการในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 อย่างเต็มขีดความสามารถ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนทหารทุกนายอย่างจริงจัง และจริงใจ เพื่อให้กองทัพภาคที่ 2 เป็นหน่วยที่มีศักยภาพ ในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพ และประเทศชาติต่อไป


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.