เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัยอย่างเร่งด่วน


3 ต.ค. 2566, 17:56กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัยอย่างเร่งด่วน
กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัยอย่างเร่งด่วน นำกำลังเจ้าหน้าที่วางกระสอบทราย บริเวณถนนเชิงลาดสะพานชุมชน สท.039 สะพานสิริปัญญารัต จ.สุโขทัย พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย (ขทช.สท.) นำกำลังเจ้าหน้าที่วางกระสอบทรายบริเวณแนวสะพานและถนน เพื่อป้องกันกระแสน้ำที่จะไหลสู่บ้านเรือนได้อย่างรวดเร็ว เป็นการแก้ไขและรับมืออุทกภัย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน บริเวณถนนเชิงลาดสะพานชุมชน สท.039 สะพานสิริปัญญารัต อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ที่ตั้งอยู่บน ทล.1195 ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ นอกจากนี้ ทช. ยังได้ดำเนินการปักเสาหลักขาว/แดง ตามแนวถนน ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง และจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ภายใน 24 ชั่วโมง ตามข้อสั่งการของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


ทั้งนี้ ทช. ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงไปยังสะพานเกาะวงษ์เกียรติ์ และสะพานวังทอง (ตามแผนที่) ซึ่งเป็นสะพานที่อยู่ใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ทช. จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง และจะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และจะรายงานให้รับทราบเป็นระยะ ๆ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทางประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.