เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อส. รับข้อสั่งการ พล.ต.อ.พัชรวาท เร่งสนับสนุนกำลังพล ยานพาหนะ ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วม


3 ต.ค. 2566, 17:55อส. รับข้อสั่งการ พล.ต.อ.พัชรวาท เร่งสนับสนุนกำลังพล ยานพาหนะ ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจาก พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)  สนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะ (รถ เรือ ฯลฯ) เข้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นายอรรถพล เจริญชันษา กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้ว โดยให้นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น เรือ เครื่องสูบน้ำ รถลำเลียง รวมถึงกำลังพล เพื่อเร่งบรรเทาสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนการปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ ยังได้ให้จัดเตรียมน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค - บริโภค นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ด้วย สำหรับหน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยว ประเภทน้ำตก และแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ให้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเห็นว่ามีความรุนแรงสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ให้ดำเนินการออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในทันที แล้วรายงานสถานการณ์เหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น เบื้องต้นให้มีการประกาศแจ้งเตือน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย เพื่อสามารถเข้าระงับยับยั้งเหตุการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ล่าสุด ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักตลอดช่วงคืนของวันที่ 29 ถึงเช้าของวันที่ 30 ก.ย. 66 นั้น จังหวัดแพร่ มีฝนตกหนักเกือบทุกพื้นที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย สบอ.13 แพร่ ได้เข้าไปร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และช่วยประชาชนในการยกสิ่งของหนีน้ำ ช่วยเหลือในการขนย้ายประชาชนผู้สูงอายุไปยังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินของราษฎรออกจากบ้านเรือน  และได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรท้องที่ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สำหรับในพื้นที่ จ.ลำปาง ศูนย์การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เชิงพื้นที่ที่ 4 (ศบพ.4) สถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เลิม นำกำลังพลพร้อมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือน วัด และสถานที่ราชการหลังจากประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ขณะที่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้สนับสนุนกำลังพล เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณบ้านแม่ระวานหมู่ 5 และบ้านแม่เชียงรายหมู่ 7 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อรกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และช่วยประชาชนในการยกสิ่งของหนีน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ให้ได้มากที่สุด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ.

 

คำที่เกี่ยวข้อง : #น้ำท่วม  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.