เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลทำบุญผ้าป่าข้าวสาร 40 ตัน ช่วยเหลือสังคม


3 ต.ค. 2566, 14:21พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลทำบุญผ้าป่าข้าวสาร 40 ตัน  ช่วยเหลือสังคม
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานบนองค์เจดีย์ข้าวสาร เนื่องในงานผ้าป่าข้าวสาร มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคม ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   และพระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าคณะอำเภอเมืองน่านฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  ตลอดจนคณะสงฆ์จังหวัดน่าน   และคณะศรัทธา พุทธศาสนิกชนได้ดำเนินการจัดตั้งองค์ผ้าป่าข้าวสาร สร้างเจดีย์ข้าวสาร ด้วยข้าวสารจ้าว และข้าวสารเหนียว บรรจุถุงที่ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธา นำมาถวายเป็นพุทธบูชา ที่มีความสูง 3 เมตร นับจากปลายยอดฉัตร โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี


พระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าคณะอำเภอเมืองน่านฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม กล่าวเจริญพร  ปีนี้มีผู้ใจบุญ พุทธศาสนิกชนประชาชนชาวจังหวัดน่าน และต่างจังหวัด ร่วมกันนำข้าวสารทั้งข้าวสารจ้าว และข้าวสารเหนียว มาร่วมทำบุญผ้าป่าข้าวสาร กว่า 40 ตัน  ซึ่งหลังประกอบพิธีจะนำข้าวสารทั้งหมดไปถวายพระภิกษุสงฆ์ และสารเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม และมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดน่าน มากกว่า 70 โรงเรียน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผ่านทางสาธารณสุขจังหวัดน่าน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน อสม.จังหวัดน่าน เพื่อร่วมใจกันในการช่วยเหลือสังคม แบ่งเบาภาระในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์ต่อไป


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.