เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เกษตรกรภูกามยาว" ปลูกน้อยหน่าสร้างรายได้งาม


3 ต.ค. 2566, 12:11"เกษตรกรภูกามยาว" ปลูกน้อยหน่าสร้างรายได้งาม
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า  ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปลูกน้อยหน่าแทบทุกครัวเรือน เพื่อจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ต่อปีรวมกว่า 10 ล้านบาท ขณะที่เกษตรจังหวัดพะเยา เข้าทำการส่งเสริมทั้งในเรื่องหลักวิชาการและเน้นการรวมกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตน้อยหน่าให้มีคุณภาพมากขึ้นนอกจากนั้นจะเป็นผลดีด้านการตลาด เนื่องด้วยผลผลิตน้อยหน่าในพื้นที่เป็นที่รู้จักของตลาดและมีผู้เดินทางมาหาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง

 

 

 ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูแปลงผลิตน้อยหน่าของพื้นที่ ตนเอง หลังผลผลิตน้อยหน่าสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี และชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างนำผลผลิตน้อยหน่า ที่เขาปลูกไว้นำมาขายตลอดบริเวณริมถนนสายพะเยา- ป่าแดด ในพื้นที่ตำบลดงเจน ช่วงนี้กันเป็นจำนวนมาก โดยผลผลิตน้อยหน่าของที่นี่ถือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตน้อยหน่าของจังหวัดพะเยา ที่ถือว่ามีคุณภาพและรสชาติอร่อย ซึ่งจะมีผู้คนต่างเดินทางผ่านไปมาแวะหาซื้อไปรับประทานกันอย่างต่อเนื่อง

 

 

 


โดยเกษตรกรรายหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 8 ระบุว่าในพื้นที่ของหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านดังกล่าวจะมีการปลูกน้อยหน่ากันแทบทุกครัวเรือน โดยตนเองนั้นทำการปลูกไว้จำนวนประมาณ 6 ไร่ จำนวนนับร้อยา ซึ่งจะมีน้อยหน่า ทั้งพันธ์เนื้อ พันธ์หนัง และพันธ์ก่ำ และจะปลูกโดยใช้ระบบอินทรีย์ ซึ่งจะใช้มูลวัวเป็นปุ๋ย เนื่องจากจะได้น้อยหน่าที่มีรสชาติหวานหอม โดยผลผลิตปีนี้ถึงแม้จะออกน้อยและออกช้ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประสบกับภาวะภัยแล้ง แต่ก็จะมีผลผลิตให้เก็บออกจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้วสามารถจำหน่ายได้ได้ปีละ 25,000-30,000 บาท จะมีผู้เดินทางมาสั่งซื้อ ทั้งแม่ค้า และคนทั่วไป โดยจะจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งผลผลิตปีนี้สามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

สัมภาษณ์...นางบัวคำ สิงห์แก้ว อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

ขณะที่นายประทีป วางฐาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ระบุว่า ในพื้นที่ถือว่ามีการปลูกน้อยหน่าที่มีจำนวนมากโดยแต่ละรายก็จะมี 5-6 ไร่ โดยผลผลิตโดยรวมแล้วจะมีมากกว่า 1 ตัน ซึ่งจะสามารถเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาจนถึงช่วงตุลาคมนี้ ซึ่งในปีนี้ผลผลิตค่อนข้างที่จะออกล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมาและมีปริมาณน้อยเนื่องจากประสบกับปัญหา ภัยแล้งซึ่งในช่วงท้ายท้ายนี้จะมีฝนตกลงมาทำให้น้อยหน่าสามารถเก็บผลผลิตได้โดยในส่วนของราคานั้นจะอยู่ที่ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งอยากให้ทางภาครัฐเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการตลาดและราคาผลผลิตน้อยหน่า เนื่องจากน้อยหน่าภูกามยาวถือว่าเป็นผลผลิตที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดพะเยา

สัมภาษณ์...นายประทีป วางฐาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โทร 089-9977458

 

 

 

ด้านนายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า สำหรับในพื้นที่อำเภอภูกามยาว ในหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งผลิตน้อยหน่าที่ถือเป็นแหล่งใหญ่ของจังหวัดพะเยา โดยทางเกษตรได้มีการส่งเสริมไว้เมื่อนานมาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นสวนหลังบ้านเป็นไม้ผลแปลงเล็กๆ 4-5 ไร่ แต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอด ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญโดยได้เข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกร ซึ่งที่นี่ที่ผ่านมาจะใช้ลักษณะการผลิตแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี แต่อย่างใดโดยจะนำออกจำหน่ายบริเวณข้างถนนในพื้นที่ และสวนไหนที่มีปริมาณเยอะๆ ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อ ซึ่งทางเกษตรจังหวัด ได้เข้าให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นต่างๆและในขณะนี้ได้มีการแนะนำให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของน้อยหน่าที่นี่ รวมทั้งในเรื่องของการตลาดก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ได้รู้ถึงแหล่งผลิตน้อยหน่าที่ถือว่ามีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

สัมภาษณ์... นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา

สำหรับชาวบ้านในพื้นที่ 3 หมู่บ้านดังกล่าว ในช่วงนี้ต่างนำผลผลิตน้อยหน่า ของตนเองออกมาจำหน่ายแทบทุกบ้านตามแนวถนนสายพะเยา-ป่าแดด ในพื้นที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จนเห็นเป็นภาพชินตาแทบทุกปีในช่วงนี้ เนื่องจากชาวบ้านที่นี่ต่างทำการปลูกน้อยหน่า แทบทุกครัวเรือนของหมู่บ้าน และจะนำออกมาจำหน่าย บริเวณหน้าบ้านของตนเอง และมักมีผู้ที่ผ่านไปมาหาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะขายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท ในช่วงนี้แต่ละ

 

 

 


คำที่เกี่ยวข้อง : #เกษตรกรภูกามยาว   #น้อยหน่า  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.