เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 5 จังหวัด ปชช. ได้รับผลกระทบ 15,963 ครัวเรือน


3 ต.ค. 2566, 11:22ปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 5 จังหวัด  ปชช. ได้รับผลกระทบ 15,963 ครัวเรือน
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานช่วงวันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2566 มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 28  จังหวัด 95 อำเภอ 323 ตำบล 1,365 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 25,217 ครัวเรือน  ปัจจุบันยังคงมี น้ำท่วมใน 5 จังหวัด 25 อำเภอ 103 ตำบล 492 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,963 ครัวเรือน ประสานพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2566 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 28  จังหวัด 95 อำเภอ 323 ตำบล 1,365 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 25,217 ครัวเรือน ปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 3 ต.ค.66 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัด 25 อำเภอ 103 ตำบล 492 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,963 ครัวเรือน ได้แก่1) ตาก เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ สามเงา และบ้านตาก รวม 6 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,419 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2) กาฬสินธุ์ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ เมืองกาฬสินธุ์ ร่องคำ ฆ้องชัย ยางตลาด กมลาไสย สามชัย ท่าคันโท หนองกุงศรี และสหัสขันธ์ รวม 34 ตำบล 149 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,573 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

3) ยโสธร เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ ป่าติ้ว เมืองยโสธร และค้อวัง รวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

4) อุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอได้แก่ เมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ ม่วงสามสิบ เดชอุดม ตระการพืชผล เขื่องใน เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม และดอนมดแดง รวม 57 ตำบล 298 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,836 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

5) ปราจีนบุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ ประจันตคาม และกบินทร์บุรี รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 95 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง


ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่ ยังคงมีที่จังหวัดกาฬสินธุ์และอุบลราชธานีที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”


คำที่เกี่ยวข้อง : #ปภ.   #อุทกภัย   #ระดับน้ำ  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.