เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ดร. มงคล ศิริพัฒนกุล ได้รับพระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่วงตระกูล


27 ก.ย. 2566, 17:17ดร. มงคล ศิริพัฒนกุล  ได้รับพระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่วงตระกูล

วันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายผล   ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ จำนวน 1 ราย
นายกองเอก  ผล ดำธรรม ผู้บังคับการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ ภ.ป.ร.” ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
นอกจากนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มีประกาศมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”  ให้กับนายกองตรี มงคล ศิริพัฒนกุล  ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมและเป็นบุคคลผู้ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี สมควรให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
โดยส่วนตัว ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล เป็นประธานบริหาร สระบุรี  วณิชชากร กรุ๊ป, เป็นเจ้าของ หจก.วณิชชากร , บริษัท  ไมล์สโตน คอนสตัคชั่น และ บริษัท กิจวาณิช จำกัด ทางด้านสังคมดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จ.สระบุรี  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี  และยังได้รับพระราชทานปริญญา บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี  และอดีตยังเคยเป็นที่ปรึกษา กต.ตร.ภาค 1  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกด้วย  ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล เป็นชาวสระบุรีโดยกำเนิด เป็นที่รู้จักมักคุ้นของผู้คนกว้างขวาง ชอบทำบุญและช่วยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ แล้วยังช่วยสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสระบุรี  สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีมาโดยตลอด 
ส่วนบรรยากาศภายในงาน มีแขกผู้มีเกียรติ เช่น รองนายก อบจ.สระบุรี , ผอ.โรงเรียนต่างๆในเขตสระบุรี  ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล  ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่วงตระกูล 
ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล กล่าวว่า ตนเองรู้สึกมีความสุข เป็นเกียรติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่โปรดพระราชทานเข็มให้ เป็นเข็มยศนายกองตรี ตนอยากเล่าถึงสาเหตุที่ได้รับเข็มนี้ เพราะตนช่วยทำงานให้จังหวัด ในสิ่งที่จังหวัดขอร้องและในสิ่งที่จังหวัดไม่มี ซึ่งตนทำมาตลอดหลายปี และตอนนี้ได้ช่วยดูแลเรื่องการศึกษาชั้นมัธยม ประถม เขต 1 และ ประถมเขต 2  ตอนนี้ตนอยากจะทำให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด ก็คือ การศึกษาชั้นประถมศึกษา และเรื่องสาธารณะสุข ได้สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาของพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งมีพยาบาลไม่เพียงพอต่อการทำงาน 

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.