เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มทบ. 44 จัดพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566


27 ก.ย. 2566, 16:18มทบ. 44 จัดพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566
     วันนี้(27 ก.ย. 66)เวลา 9.00 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์ พล.ต. เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มทบ. 44 พร้อมด้วย คุณพิไลพรรณ ศรีหิรัญ ประธานสมาคมแม่บ้าน มทบ. 44 และหัวหน้าหร่วยในสังกัด มทบ. 44 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ มีข้าราชการทหารครบกำหนดเกษียณอายุราชการ จำนวน 18 นาย และลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการ 1 นาย    พล.ต. เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มทบ. 44 กล่าวว่า นายทหารสัญญาบัตรที่ครบวาระเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รู้สึกเป็นเกลียดที่ได้มาเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2566 ในวันนี้ ด้วยปัตติทานอันมั่นคงในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและราชบัลลังก์ ทุกท่านได้ทำหน้าที่ทหารของชาติ และทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรืออย่างครบถ้วน ทั้งยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินการภารกิจทั้งปวง อย่าเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเทกล้าหาญเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจ และยังส่งเสริมให้กองทัพมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ จึงมีส่วนสำคัญที่ส่งให้ ค่าเค้กหล่มสักมีความเจริญก้าวหน้ายืนหยัดอยู่ได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง    จึงสมควรที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นแบบอย่างของไปหารุ่นต่อๆไปที่จะได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในนามข้าราชการค่าคิวหล่มสักผมขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณละลึกถึงคุณงามความดี ความทุ่มเทในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นทหารอาชีพทุกท่านที่มีมาตลอดเวลารับราชการ    ในโอกาสนี้ผมขอให้ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่สิ่งดีงามพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยปรารถนาสิ่งใดอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอให้สัมฤทธิ์ผลทุกประการ//ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.