เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชมภาพน่ารัก ครอบครัวนกกระเรียนพันธุ์ไทย หากินในทุ่งนา ใกล้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด


26 ก.ย. 2566, 17:40ชมภาพน่ารัก ครอบครัวนกกระเรียนพันธุ์ไทย  หากินในทุ่งนา ใกล้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
 


เจ้าหน้าที่​เขต​ห้า​มล่า​สัตว์ป่า​อ่าง​เก็บ​น้ำ​ห้​ว​ยตลาด​ ได้ติดตาม​และ​สังเกต​พฤติกรรม​ครอบครัว​นก​กระเรียน​พันธุ์​ไทย​ พบพ่อและแม่นกเริ่มพาลูกนกออกหากินตามทุ่งนา บริเวณที่ติดกับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด นับเป็นความสำเร็จของงานอนุรักษ์ในการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทยให้กลับคืนมา

ปัจจุบันพบนกกระเรียนในนธรรมชาติของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นนกที่มาจากโครงการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้เริ่มมีการปล่อย ณ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ  จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2566 มีการปล่อยนกกระเรียนทั้งสิ้นจำนวนรวม 156 ตัว ทั้งที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์

 นกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CR) ตามบัญชีแดงของ สผ. มีแหล่งกระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทย

ภาพ/ข้อมูล : เขต​ห้า​มล่า​สัตว์ป่า​อ่าง​เก็บ​น้ำ​ห้​ว​ยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์

คำที่เกี่ยวข้อง : #นกกระเรียนพันธุ์ไทย  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.