เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เกษตรกร" วอนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ หลังผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศ ขายถูกกว่าราคาหน้าเขียง


21 ก.ย. 2566, 14:50"เกษตรกร" วอนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ หลังผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศ ขายถูกกว่าราคาหน้าเขียง
วันที่ 21 กันยายน 2566 กลุ่มผู้เลี้ยงหมูรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก ยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เพราะประสบปัญหาการแข่งขันด้านราคากับบริษัทผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่ในประเทศ ที่ขายถูกกว่าราคาหน้าเขียง

นายเดือนเด่น ยิ้มแย้ม รองประธานชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้เลี้ยงหมูรายย่อยทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการที่บริษัทผู้เลี้ยงหมูบางราย ขยายการทำตลาดขายปลีก มาลงตลาดระดับล่างแข่งกับเขียงหมูในชุมชนระดับตำบลและกำหนดราคาขายถูกกว่ามาก จึงขอให้ ณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ดูแลราคาขายให้มีเสถียรภาพมากกว่าปัจจุบันด้าน นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ระบุว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาต้นตอของปัญหา เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง จากนั้นนำเขาสู่ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณา หากเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า จะมีโทษทางอาญา

สำหรับแนวทางแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง รมว.เกษตรและสหกรณณ์ มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ หรือ "พิกบอร์ด" ชุดใหม่ โดยให้ผู้แทนเกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วม

ขณะที่ นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ ออกแนวทางการแก้ปัญหาทุนใหญ่ในประเทศ โดยเร็วๆ นี้จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกอบการรายใหญ่ ขอความร่วมมือเน้นผลิตเพื่อส่งออก เปิดทางรายย่อยจำหน่ายในประเทศ โดยข้อมูลจากกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยระบุว่า ที่ผ่านมาสัดส่วนการเลี้ยงหมูในประเทศ แบ่งเป็นผู้เลี้ยงรายย่อยร้อยละ 80 ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่มีสัดส่วนร้อยละ 20 แต่ปัจจุบันผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยทั่วประเทศประสบปัญหาต้นทุน จึงมีบางส่วนเลิกอาชีพ คงเหลือสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 จากจำนวนผู้เลี้ยงทั้งหมด

ขณะที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ในพื้นที่ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง กล่าวว่า ราคาหมูหน้าฟาร์มเหลือประมาณ กก.ละ 60 บาท แต่ราคาขายที่คุ้มทุน จะต้องไม่ต่ำกว่า กก.ละ 75 บาท ซึ่งหมูแต่ละตัวมีต้นทุนค่าอาหารประมาณ 6,200 บาท ไม่นับรวมค่าลูกหมู ไม่รวมค่าแรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ขณะนี้ ขาดทุน ประมาณ 2,000 บาท/ตัว ทำให้เกษตรกรจำนวนมากต้องเลิกเลี้ยง


ขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการเลิกเลี้ยงหมูของเกษตรกร ทำให้ลูกหมูที่ผลิตได้เดือนละ 100 ตัว ขายไม่ได้ ทั้งที่ราคาลูกหมูลดลงมาเหลือตัวละ 1,200 บาทแล้ว จำเป็นต้องเลี้ยงเองทั้งหมด นอกจากเลี้ยงแล้ว ยังมีเขียงหมูขายหมูสดจากฟาร์มด้วย แต่ละเดือนขายได้ประมาณ 40 ตัว จึงต้องมองหาตลาดเพิ่ม เช่น ขายให้งานเลี้ยงต่างๆ รวมทั้งขายให้โรงเรียน และล่าสุด นำหมูมาแปรรูปทำหมูสไลด์ สำหรับทำเมนู ชาบู หมูกระทะ หรือนำไปทอดกระเทียม เพื่อหาช่องทางระบายหมูให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้น มูลหมูก็จะสูบจากบ่อพักใส่รถ นำไปเป็นปุ๋ยรดสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีประมาณ 70 ไร่ เพื่อประหยัดปุ๋ยเคมี และนำเงินที่ได้จากการขายปาล์มน้ำมันมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนซื้ออาหารเลี้ยงหมูต่อไป

จึงวอนขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาหมูหน้าฟาร์ม ลดราคาค่าอาหารต้นทุนหลักของเกษตรกร และเร่งปราบปรามหมูเถื่อน ก่อนที่เกษตรกรจะเลิกเลี้ยงไปมากกว่านี้


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.