เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมชลฯ ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลบ.ม.ต่อวินาที หลังน้ำเนือเพิ่มสูงขึ้น


20 ก.ย. 2566, 13:47กรมชลฯ ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลบ.ม.ต่อวินาที หลังน้ำเนือเพิ่มสูงขึ้น
สถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา รายงานว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนเพื่มขึ้นและตกหนัก จากการคาดการณ์อีก 1-3 วัน ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จ.นครสวรรค์ อยู่ที่ 900-1,200 ลบ.ม. ต่อวินาที และคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนในอัตรา 700-1,000 ลบ.ม.ต่อวินาที จะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.60-0.80 เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน หากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกครั้ง กรมชลประทาน จะประกาศแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบในระยะต่อไป

 


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง รายงานว่า กรมชลประทาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 1 ขอให้ผู้ประกอบกิจการ งานก่อสร้าง และประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.