เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"พระราชวัชรสารบัณฑิต" ถวายการต้อนรับ ผู้บริหาร มมร ศึกษาดูงาน มจร


19 ก.ย. 2566, 20:14"พระราชวัชรสารบัณฑิต" ถวายการต้อนรับ ผู้บริหาร มมร ศึกษาดูงาน มจร
พระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายการต้อนรับ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี ด้านพัฒนานักศึกษาและบริการสังคม และคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เดินทางมาศึกษาดูงาน ระบบการรับบริจาค และระบบการจัดสวัสดิการภัตตาหารเช้า-เพล ถวายแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

คำที่เกี่ยวข้อง : #พระราชวัชรสารบัณฑิต  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.