เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อบจ.ชุมพร เปิดสภาฯ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 66


19 ก.ย. 2566, 14:02อบจ.ชุมพร เปิดสภาฯ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 66
วันนี้(19 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. หอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชั้น 3 นายไชยพงษ์ ทองคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เปิดสภา เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วาระ 2 และ วาระ เพื่อลงมติ โดยมี นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่ชุมพร อบจ.ชุมพร เปิดสภาฯ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 66วนจังหวัดชุมพร และ ส.อบจ. ในการนี้ ว่าที่ ร.ต. ธีระยุทธ ธีระโสพิศ ปลัด อบจ.ชุมพร ทำหน้าที่ เลขานุการสภา โดยมีสมาชิกสภาร่วมยกมือผ่านมติทั้งวาระ 2 และวาระ 3 และจะได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2567) เสนอต่อ นายวิสาห์ พูลศีริรัตน์ ผวจ.ชุมพร เพื่ออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นทันใช้ตามกรายระยะเวลาต่อไป

สำหรับโครงการที่สภา อบจ.ชุมพร ได้ร่วมพิจารณาในวันนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและถนนลาดยางในหลายพื้นที่ ตามวงเงินที่เสนองบประมาณเพิ่มเติม 9 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 41,225,000 บาท เช่น สร้างถนนลาดยางระหว่าง ต.บางมะพร้าวเชื่อม ต.นาพญา อ.หลังสวน ,ถ.สายคลองโคน-น้ำฉา ต.เขาทะลุเชื่อม ต.ทุ่งระยะ อ.สวี ,ถนนลาดยางระหว่าง ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก เชื่อม ต.นาสัก อ.สวี เป็นต้น

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.