เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ข่าวปลอมอย่าแชร์ ! ถอด "โคเคน-มอร์ฟีน-ฝิ่น" ออกจากยาเสพติดให้โทษ ครอบครองได้อย่างถูกกฎหมาย


9 ก.ย. 2566, 09:20ข่าวปลอมอย่าแชร์ ! ถอด "โคเคน-มอร์ฟีน-ฝิ่น" ออกจากยาเสพติดให้โทษ ครอบครองได้อย่างถูกกฎหมาย
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) ได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็น ถอดโคเคน มอร์ฟีน และฝิ่นออกจากยาเสพติดให้โทษ ครอบครองได้อย่างถูกกฎหมาย โดยระบุว่า

ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นถอดโคเคน มอร์ฟีน และฝิ่นออกจากยาเสพติดให้โทษ ครอบครองได้อย่างถูกกฎหมาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่พบผู้โพสต์ข้อความกล่าวว่า ถอดโคเคน มอร์ฟีน และฝิ่นออกจากยาเสพติดให้โทษ ครอบครองได้อย่างถูกกฎหมายนั้น ทางสำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายในการประกาศยกเลิกโคเคน มอร์ฟีน หรือฝิ่น ออกจากยาเสพติดให้โทษ ซึ่งกฎกระทรวงได้อนุญาตให้จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เช่น โคเคน มอร์ฟีน ฝิ่น เพื่อใช้ในการรักษา การศึกษา และประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น ณ ปัจจุบันมีเพียงนโยบายยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เนื่องจากพืชกระท่อมมีฤทธิ์ในการเสพติดน้อยมาก จะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพ ซึ่งการปลดพืชกระท่อมไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใด แต่ต้องการให้สามารถใช้ในแบบวิถีชาวบ้านได้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองในการใช้เป็นยาสมุนไพร โดยเมื่อมีการถอดพืชกระท่อมจากยาเสพติดแล้ว จะมีกฎหมายดูแลการขออนุญาตปลูก การป้องกันการขายแก่เด็กนักเรียนเยาวชน ไม่มีวัตถุประสงค์มอมเมาแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากสำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moj.go.th หรือ โทร. 02-141-5100

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายในการประกาศยกเลิกโคเคน มอร์ฟีน หรือฝิ่น ออกจากยาเสพติดให้โทษ โดยอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ในการรักษา การศึกษา และประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้ถือว่า ผิดกฎหมายRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.