เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปปง. ยึดทรัพย์ "ตู้ห่าว-พวก" เพิ่ม 37 ล้าน


9 ส.ค. 2566, 17:52ปปง. ยึดทรัพย์ "ตู้ห่าว-พวก" เพิ่ม 37 ล้าน
วันที่ 9 ส.ค. 2566 มีรายงานว่า นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรมได้มีการประชุม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยได้พิจารณามีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 1,764 รายการ 25 รายคดี รวมมูลค่ากว่า 515 ล้านบาท โดยมีรายคดีสำคัญ เช่น รายคดี นายชัยณัฐร์ หรือ ตู้ห่าว กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่ การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 53 รายการ เป็นหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และหน่วยลงทุนในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนพร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท และเมื่อรวมกับทรัพย์สินที่เคยมีคำสั่งให้ยึดและอายัดไว้แล้ว 15 รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร มูลค่าประมาณ 34 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 68 รายการ มูลค่าประมาณ 71 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว เป็นการสืบสวนขยายผลในการตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการยึดและอายัดไว้แล้ว

เลขาธิการ ปปง. กล่าวอีกว่า ส่วนรายคดี นายวุฒิมา หรือ อดีตพระคม กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 1,512 รายการ เป็น ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล รถยนต์เงินสด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และเงินในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 264 ล้านบาท ขณะที่ รายคดี บริษัท ปลาคาร์ป ออนไลน์ จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ “ปลาคาร์ปลอตเตอรี่ออนไลน์” (https://placarplottery.com) โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวจำนวน 10 รายการ ประกอบด้วย หุ้นในบริษัทจำกัด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท สำหรับรายคดี นางรัชดาภา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.ufabet168.info โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 1 รายการ คือเงินสด 40 ล้านบาท พร้อมดอกผล

เลขาธิการ ปปง. กล่าวต่อว่า ส่วนรายคดี นายสง่ากับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 32 ล้านบาท ส่วนรายคดี น.ส.ปภาสิภัค กับพวก กรณีการทุจริตของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหาร จำกัด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปลอมเอกสารสิทธิและการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 7 รายการ เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท

ทั้งนี้ เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอีกหลายคดีโดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกัน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง. ก็จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายด้วย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภายใน 90 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

คำที่เกี่ยวข้อง : #ยึดทรัพย์   #37ล้าน  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.