เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบเหตุโกดังพลุระเบิด จ.นราธิวาส


1 ส.ค. 2566, 15:40

ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบเหตุโกดังพลุระเบิด จ.นราธิวาสวันนี้ ( 1 ส.ค.66 ) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้มอบหมายให้นายเธียรชัย  ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายศิวกร บัวป้อง ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปภ.ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือและมอบสิ่งของพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส©2018 ONBNEWS. All rights reserved.