เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เหตุโกดังพลุระเบิด


31 ก.ค. 2566, 17:52ปภ.ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เหตุโกดังพลุระเบิด
วันนี้ ( 31 ก.ค.66 ) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้ นายเธียรชัย  ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายศิวกร บัวป้อง ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ร่วมกับ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บดอกไม้ไฟ บริเวณตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.