เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อ.เดชา จัดสัมมนากัญชาทางการแพทย์ พร้อมเดินหน้าเพื่อผู้ป่วย


12 มิ.ย. 2562, 09:50อ.เดชา จัดสัมมนากัญชาทางการแพทย์ พร้อมเดินหน้าเพื่อผู้ป่วย
วันนี้(12 มิ.ย. 62)ที่ห้องประชุม ศูนย์ปฎิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธีระ วงค์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ”กัญชาทางการแพทย์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2”

สืบเนื่องจากการสัมมนาครั้งแรกที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนในจันทบุรี เป็นจำนวนมาก และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตื่นตัวเล็งเห็นคุณประโยชน์ของน้ำมันกัญชาที่จะนำมาใช้ในทางการแพทย์รวมทั้งในการสัมมนาจะทำให้ผู้ที่สนใจและผู้ป่วยที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้น้ำมันกัญชาเพื่อรักษาโรคอย่างถูกโรคและถูกวิธีมากยิ่งขึ้น ชมรม “จันท์รักษ์กัญ”จึงได้จัดขึ้นอีก โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา จากคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์เดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้าน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้ร่วมสัมมนา และผู้ป่วยกว่า 500 คน ที่เข้ารับฟัง

 

 

 อาจารย์เดชา กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่กลับมาใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคที่เป็นอยู่และก็เห็นผลในการรักษาในโรคต่างๆจนมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ต้องการใช้น้ำมันกัญชาเพื่อมารักษาตนเอง รวมทั้งผู้ป่วยที่อาจารย์เดชา ยังรักษาอยู่จนทำให้ไม่เพียงพอ เพราะกัญชาในกฎหมายยังเป็นยาเสพติดผู้ใดมีไว้ครอบครองก็ผิดกฎหมาย จึงอยากเรียกร้องให้ปลดล็อค กัญชาจากยาเสพติดให้เป็นยารักษาโรค โดยผู้ป่วยสามารถปลูกและนำมารักษาตนเองได้ ซึ่งในระหว่างที่รอรัฐบาลแก้กฎหมาย ในส่วนของอาจารย์เดชา ก็จะนำเรื่องเสนอเพื่อขอ กัญชาของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาจากแหล่งต่างๆเพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันแจกผู้ป่วยที่ยังต้องใช้ยา จนกว่าจะปลดล็อคให้นำกัญชามารักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องตามกฎหมาย

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.