เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)บช.น. ประกาศห้ามชุมนุมในรัศมี 50 เมตรรอบรัฐสภา 12-15 ก.ค.


12 ก.ค. 2566, 14:38บช.น. ประกาศห้ามชุมนุมในรัศมี 50 เมตรรอบรัฐสภา 12-15 ก.ค.
วันนี้ ( 12 ก.ค.66 )  พลตำรวจโทธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พลตำรวจตรีโชคชัย งามวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลงนามในคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 315/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น. เนื่องจากในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กำหนดให้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ เป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและให้การบริหารการจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะเดียวกัน ได้กำหนดให้พื้นที่ถนน 1 ช่องจราจร และทางเท้าภายในศูนย์ราชการเกียกกาย ฝั่งสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 710 ตร.ม. เป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ตามประกาศกรุงเทพมหานครลงวันที่ 11 ก.ค. 2566

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.