เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้นำท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อฉลองพระชนมายุ 8 รอบ


26 มิ.ย. 2566, 20:44ผู้นำท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
วันที่ 26 มิถุนายน 2566  ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ตำบลช่องสะเดา และจิตอาสา ตำบลช่องสะเดา ร่วมกับ มลฑลทหารบกที่ 17 จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด Big Cleaning Day อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ เพื่อฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และเพื่อทำนุบำรุงแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย ของ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1

ส่วนที่ทำการ กำนันตำบลช่องสะเดา นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมหารือเรื่องแผนการระบายเขื่อนท่าทุ่งนา โดย นายพลายงาม ชัชวาลย์ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา พร้อมด้วย ทีมงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ร่วมหารือการแจ้งแผนการระบายน้ำเขื่อนท่าทุ่งนา เพื่อปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 27 ธันวาคม 2566 ดังนั้นทางเขื่อนท่าทุ่งนา จะระบายน้ำได้เพียง 1เครื่อง ปริมาณ 10 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ที่ใช้ในการอุปโภค และบริโภค จึงประชาสัมพันธ์ทางผู้นำชุมชนชี้แจงพี่น้องประชาชน ผู้ใช้น้ำในได้รับรู้โดยทั่วกัน ซึ่งมีการปรับแผนการระบายน้ำ ให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรรน้ำในฤดูฝนของลุ่มน้ำแม่กลอง ปี 2566 และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบกับชุมชนท้ายเขื่อนและผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

และต่อมาที่ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ตำบลช่องสะเดา นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ตำบลช่องสะเดา พร้อมด้วย จิตอาสา ตำบลช่องสะเดา เป็นตัวแทน นายวีระชัย ใจดี นายกสโมสรโรตารี่ จังหวัดสมุทรสาคร ( บจ.เอ็ม. ซี. ที่.พลาสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ ) มอบข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) เนื่องจากโรงเรียนบ้านช่องสะเดาเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีการศึกษาในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ตัดงบประมาณอาหารกลางในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จึงทำให้ทางโรงเรียนต้องขอรับการสนับสนุนข้าวสารจากภายนอก เพื่อให้นักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีสมาธิในการเรียนรู้อย่างมั่นใจ โดยมี คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) รับมอบข้าวสาร ตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในครั้งนี้

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.