เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ชื่นชม! ความสำเร็จของการจัดงาน Job Expo Thailand 2023 ส่งเสริมโอกาสการประกอบอาชีพของคนไทยทุกช่วงวัย ตามแนวทางยุทธศาสตร์แห่งชาติ


16 มิ.ย. 2566, 09:29นายกฯ ชื่นชม! ความสำเร็จของการจัดงาน Job Expo Thailand 2023 ส่งเสริมโอกาสการประกอบอาชีพของคนไทยทุกช่วงวัย ตามแนวทางยุทธศาสตร์แห่งชาติ
วันนี้ (16 มิ.ย. 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน ถึงความสำเร็จของการจัดงาน Job Expo Thailand 2023 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยได้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 6 หมื่น 5 พันคน เชื่อมั่นเป็นโอกาสส่งเสริม พัฒนาทักษะ และคุณภาพแรงงานไทย
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ภายในงานนี้ กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 46,883 คน และลงทะเบียนร่วมงานผ่านระบบออนไลน์จำนวน 18,441 คน รวมทั้งสิ้น 65,324 คน ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนสมัครทำงานในประเทศจำนวน 19,347 คน และมีการสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ 7,739 คน รวมใช้บริการสมัครงานจำนวน 33,957 ครั้ง โดย 5 ตำแหน่งแรกที่คนสมัครมากที่สุด ได้แก่ พนักงานบริการลูกค้า พนักงานขายในสถานประกอบการค้าปลีก แรงงานด้านการผลิต พนักงานบริการท่าอากาศยาน และ เสมียน/พนักงานทั่วไป/พนักงานธุรการ อีกทั้งมีแรงงานไทยบางส่วนได้แจ้งความประสงค์ไปทำงานที่ต่างประเทศ จำนวน 7,009 โดยแรงงานไทยสนใจไปทำงาน 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น อังกฤษ สาธารณรัฐเกาหลีนอกจากนี้ ภายในงานได้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพกับกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารเตรียมปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ และผู้ว่างงานได้มีงานทำ โดยได้มีกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การแนะแนวอาชีพ และบริการคลินิกอาชีพ เรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริง (Virtual reality : VR) ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม 3,908 คน รวมถึงผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพอิสระมากที่สุด โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 2,695 คน ลงทะเบียนสมัครงาน ประมาณ 800 คน และกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน Food Truck แฟรนไชส์ 
 


“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสการประกอบอาชีพของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ เพิ่มทักษะในการสร้างอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตามแนวทางยุทธศาสตร์แห่งชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีวัตถุประสงค์ในการทำงานที่เน้นย้ำมาตลอดคือต้องการยกระดับการดำรงชีวิตให้ประชาชนแรงงานทุกคน” นายอนุชาฯ กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.